Rose gold bracelet with five white diamonds. POR/ Preis auf Angrage.

Rose gold bracelet with diamonds / Armband

€0.00Preis